Zadzwoń do nas: +48 501 482 797

Zarządzanie i Administracja

Nieruchomościami

Oferta

Firma PROLOCUS świadczy usługi z zakresu zarządzania i administracji nieruchomościami, utrzymania czystości oraz obsługi technicznej obiektów.
Klientami są wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości mieszkalnych oraz właściciele obiektów o charakterze komercyjnym.
Najważniejsze czynności wykonywane w ramach usług

Nietrudno odwołać złego zarządcę

Nierzetelny czy nieudolny zarząd wspólnoty mieszkaniowej może narazić jej członków na poważne koszty.

Za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej odpowiadają wszyscy jej członkowie. W przypadku, gdy zarządca nie płaci w terminie rachunków, bądź też lekceważy inne swoje obowiązki, mieszkańcy mogą znaleźć się w poważnych kłopotach. Procedura zmiany zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej, zgodnie z przepisami Ustawy o Własności Lokali teoretycznie nie jest skomplikowana.

W praktyce jednak, ponieważ wymaga ona większości głosów członków wspólnoty, mogą pojawić się trudności ze zmobilizowaniem współmieszkańców.

Dalsze instrukcje przekażemy zainteresowanym współpracą...

01.

Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznej nieruchomości oraz bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości...

02.

Administracja

Zarządzanie - administrowanie to bieżąca obsługa nieruchomości we współpracy z Zarządem Wspólnoty, czynności podejmowanie w ramach zwykłego zarządu nieruchomością oraz umocowań w cywilno prawnej umowie o zarządzanie...

03.

Obsługa techniczna

Bieżące techniczne utrzymanie  to zespół działań wynikających z szeregu Ustaw i Rozporządzeń dotyczących nieruchomości oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i do których jest zobligowany profesjonalny Zarządca...

04.

Obsługa finansowa

Obsługa finansowa, profesjonalnie prowadzona księgowość z uwzg. przepisów dotyczących księgowości, sprawozdawczości i ochrony danych osobowych...