Zadzwoń do nas: +48 501 482 797

Zarządzanie i Administracja

Nieruchomościami

Zarządzanie - administrowanie to bieżąca obsługa nieruchomości we współpracy z Zarządem Wspólnoty,
czynności podejmowanie w ramach zwykłego zarządu nieruchomością oraz umocowań w cywilno prawnej umowie o zarządzanie.

Czynności o których mowa to m.in.:

  • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,
  • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, ich Właścicieli i Najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,
  • udzielanie każdemu Właścicielowi (Najemcy) nieruchomości, w godzinach funkcjonowania biura ZARZĄDU informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości.