Zadzwoń do nas: +48 501 482 797

Zarządzanie i Administracja

Nieruchomościami

Obsługa finansowa, profesjonalnie prowadzona księgowość z uwzględnieniem przepisów
dotyczących księgowości, sprawozdawczości i ochrony danych osobowych

W zakresie obsługi jest:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz ewentualnych przychodach;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników ), oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu, rozliczanie funduszu remontowego;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Obsługa związana z prowadzeniem rachunku bankowego i poczty;
 • W przypadkach prostych przykładowo ściągnięcia zaległych należności wobec Wspólnoty sprowadzającego się do napisania pisma procesowego oraz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, wystąpienia w imieniu Wspólnoty mieści się w zakresie bieżącej obsługi Zarządcy;
 • W przypadkach złożonych pomoc prawna od wskazanego przez Zarząd pełnomocnika lub współpracującego z Zarządcą Radcy Prawnego, do prowadzenia spraw ekonomiczno finansowych oraz prawnych właścicieli nieruchomości;