Zadzwoń do nas: +48 501 482 797

Zarządzanie i Administracja

Nieruchomościami

Bieżące techniczne utrzymanie to zespół działań wynikających z szeregi ustaw i rozporządzeń dotyczących nieruchomości warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i do których jest zobligowany profesjonalny Zarządca.

Czynności o których mowa to m.in.:

  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości  i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innych wymagań ( np. gwarancję );
  • Zawarcie umów i kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej , cieplnej, gazu, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci;
  • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
  • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i urządzeń technicznych w budynku;
  • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
  • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 

Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.